Yhdistys

Turun yliopiston taloustieteen ainejärjestö T-Klubi (Taloustieteen klubi ry) on opiskelijoidensa etuja valvova yhdistys. Yhdistys toimii yhdyssiteenä taloustieteen laitoksen henkilökuntaan, ylläpitää opiskeluun liittyviä traditioita ja järjestää mm. ekskursioita ja muuta toimintaa.

Klubin tarkoituksena on toimia jäsenistön vaikutuskanavana toisaalta taloustieteen laitoksen suuntaan, toisaalta muihin kanssamme toimiviin sidosryhmiin. Opintoihin vaikuttaminen tapahtuu käytännössä laitosneuvostossa, jossa klubi pyrkii tuomaan esiin oman näkökulmansa mielekkäästä opintoprosessista. Klubin juoksevien asioiden hoitamisesta vastaa yhdistyksen syyskokouksessa laillisesti valittu hallitus.

Klubin tärkeä tehtävä on myös vastata jäsenistönsä mielenterveydestä raskaalla opin tiellä. Sitsit muiden ainejärjestöjen kanssa, pikkujoulut, laskiainen ja perinteitä huokuva vappu kuuluvat muiden pienempien illanistujaisten ohella klubin viihdepakettiin. Lisäksi lukuvuoden mittaan järjestetään ekskursioita pankki- ja rahoitusalan yrityksiin. Opiskelijoiden fyysisestä puolesta pidetään huolta mm. salibandyn, jalkapallon ja koripallon merkeissä, joissa T-klubi onkin pärjännyt mukavasti yliopiston sarjoissa.

Klubin jäsenyys kustantaa liittyjältään vain vaivaiset 20 €, joka oikeuttaa opiskelujen mittaiseen jäsenyyteen klubissa ja paikkaan klubin asiapitoisella sähköpostilistalla. Kaikki innokkaat siis mukaan toimintaan!