Liity jäseneksi

Klubin jäsenyys kustantaa liittyjältään vain vaivaiset 20€, jonka jälkeen jäsenyys pitää uusia lukuvuosittain hintaan 5€. Jäsenyys mahdollistaa osallistumisen perinnetapahtumiin, alennuksen avoimempien T-Klubin tapahtumien pääsymaksusta ja liittymisen T-Klubin sähköpostilistaan.

Jäseneksi voi liittyä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen t-klubi-hallitus@utu.fi. Ilmoita sähköpostissa koko nimesi ja kotipaikkakuntasi. Jäsenmaksu on 20 euroa, joka maksetaan Taloustieteen Klubi ry:n tilille FI38 4309 1820 1025 05 (Liedon säästöpankki). Kirjoita tilisiirron viestikenttään ”Jäsenmaksu” ja oma nimi.

Vanhojen jäsenten ei tarvitse ilmoittaa uusiessaan jäsenyyden muuta kuin oma nimensä, jos alunperin ilmoitettu kotipaikkakunta on ajantasalla. Lukuvuosimaksu maksetaan Taloustieteen Klubi ry:n tilille FI38 4309 1820 1025 05 (Liedon säästöpankki) ja tilinsiirron viestikenttään kirjoitetaan ”Lukuvuosimaksu” ja oma nimi.

Kaikki innokkaat siis mukaan toimintaan!

Jos haluat pois sähköpostilistalta, kerro asiasta sähköpostitse viestintävastaavalle (Wäinö Vaitomaa, wysvai@utu.fi). Ilmoita viestissä, että haluat poistua sähköpostilistalta. Kirjoita myös nimesi sekä sähköpostiosoitteesi.

 


Seloste jäsenrekisteristä ja henkilökohtaisista tiedoista:

Turun Yliopiston Taloustieteen Klubi ry (tästä eteenpäin T-Klubi) kerää jäsenistöltään henkilötietoja Suomen yhdistyslakia, Euroopan Parlamentin ja Neuvoston Asetusta (EU) 2016/679 ja Turun Yliopiston Ylioppilaskunnan (tästä eteenpäin TYY) sääntöjä noudattaen.

Suomen yhdistyslaissa 11§ kuvaa yhdistyksen jäsenluettelon määräyksiä. Luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikkakunta.

T-Klubi toimii Turun Yliopistossa TYYn alaisena. TYY edellyttää, että ainejärjestöjen jäsenistöstä yli puolen tulee olla TYYn jäseniä. Edesauttaakseen säännön valvontaa T-Klubi kerää jäsenistöltään myös tiedon TYYn jäsenyydestä.

Nimen, kotipaikkakunnan ja TYYn jäsenyyden lisäksi T-Klubi kerää jäsenistöltään sähköpostiosoitteen yhteydenpidon ja tiedottamisen helpottamiseksi.

Euroopan Parlamentin ja Neuvoston Asetus (EU) 2016/679 kuvailee yhdistyksen (tässä yhteydessä T-Klubin) vastuita ja velvollisuuksia henkilötietojen säilytyksessä ja käsittelyssä.

Kaikkia jäsenluetteloa varten annettuja tietoja käsitellään ja suojataan (EU) 2016/679 kuvailemalla tavalla. Vain hallituksella on pääsy jäsenluetteloon ja sen sisältämiin tietoihin. Tietoja käytetään jäsenistön henkisten, sosiaalisten ja yhteiskunnallisten pyrkimysten edistämiseen.

Jäsenillä on oikeus pyytää nähdä hänestä kerätyt tiedot, sekä vastuu korjata mahdolliset vanhentuneet tai väärät tiedot.